Fort Lox

Van plan tot project /

Het is ondertussen opnieuw bijna september, wat wil zeggen dat de vakantiemaanden stilaan ten einde komen. Bedrijven en organisaties beginnen langzamerhand weer op volle toeren te draaien. De draad van vele projecten (die over de zomermaanden heen even op de ‘backburner’ vlogen) wordt weer helemaal opgepikt, zodat doelstellingen gemaakt voor 2022 behaald kunnen worden. Vernieuwingsprojecten op het gebied van netwerkinfrastructuur en netwerkbeveiliging zijn hier geen uitzondering op. We lichten even kort toe hoe zo’n project verloopt.

Vaststellen en uitlijnen project

Een project komt meestal tot stand na het aankaarten van mogelijke verbeterpunten op het gebied van beveiliging en/of infrastructuur. We gaan in dialoog met de organisatie en leggen onze kennis en aanbevelingen naast de wensen, eisen en doelstellingen van de organisatie. Zo komen we tot een aantal gemeenschappelijke ‘needs & requirements’ waaraan we de juiste producten en services proberen te koppelen, rekening houdend met de rest van de omgeving.

Hierna vormen we een algemeen plan van aanpak en deploymentstrategie, en toetsen we af wat er dien te gebeuren na oplevering van het project. We spreken af tot op welk niveau we na oplevering van het project bijstand leveren, gaande van het beheer van de kleinste aanpassingen, tot enkel het instaan als escalatiepunt bij grotere problemen of aanpassingen en het opnemen van elke policychange. Dit speelt namelijk ook een rol in de opleiding die georganiseerd wordt na de oplevering van de opzet.

Op basis van deze factoren kunnen we een nauwkeurige projectscope vastleggen.

Uitvoering

Nadat de administratieve kant van het verhaal in orde is, de juiste licenties binnengekomen zijn en de juiste producten geleverd werden, gaan we over tot effectieve installatie en/of implementatie. We splitsen het project op in kleinere deliverables en koppelen de meest gepaste profielen aan deze deliverables. Gaandeweg werken we verder aan de documentatie.

Hierna volgt de technisch deployment van de vernieuwingen. Hierbij geven we de voorkeur aan onsite bezoeken, daar dit leidt tot makkelijkere communicatie, vlotter projectverloop en betere inzichten in de omgeving van de organisatie. Ook komen mogelijke struikelblokken tijdens de implementatie zelf veel vroeger in beeld. Natuurlijk zijn er meestal wel zaken die over een langere periode opgevolgd moeten worden, met kortere opvolgmomenten. Dit volgen we vanop afstand op.

Oplevering

We beschouwen een project in het algemeen als opgeleverd, als volgende puntjes afgevinkt zijn:

  • Oplevering van de afgesproken producten/implementaties binnen de scope van het project;
  • Voorzien opzet voor levering afgesproken services;
  • Oplevering van de documentatie rond de nieuwe opstelling;
  • Organisatie van de nodige opleidingen rond de nieuwigheden;
  • Positieve, afsluitende dialoog met de organisatie.

(Door Kyentl Mortier)