Fort Lox

Microsoft Security Copilot

AI zit tegenwoordig overal, zeker met de opkomst van de bekende chatbot ChatGPT. Voor de IT-manager komt er binnenkort een extra wapen tegen ongewenste indringers.

De op GPT-4 gebaseerde Microsoft Security Copilot zal de IT medewerker van morgen een dataset kunnen leveren van de verschillende systemen binnen het bedrijfsnetwerk. Deze worden met AI constant gemonitord en zal de IT professional helpen bij hun werkzaamheden. Hierdoor vergroot het bereik, de snelheid en de effectiviteit van cybersecurity.

Het grote voordeel van de Security Copilot is dat deze met hulp van artificial intelligence constant bijleert, waarom is dit voor u als IT-manager belangrijk? Het opsporen van gevaren gebeurt veel sneller en de fase van remediëren zal dus veel sneller van start kunnen gaan.

Een extra key feature van Microsoft Security Copilot is eigenlijk de geïntegreerde ChatGPT. De chatbot zal jou onmiddellijk van een antwoord kunnen voorzien op vragen als:

  • Wat zijn huidige cyberdreigingen
  • Wat kan er momenteel binnen mijn omgeving verbeterd worden
  • Welke alarmen worden het meest getriggerd

Microsofts standpunt hierbij is dan ook duidelijk dat dit een enorme helpende kracht is voor de mens om het evenwicht van de cyberomgeving weer te trekken naar de kant van the good guys.

(Door Alexander Scheldeman)